MILJÖ & KVALITET

Företagspolicy

Tre D Mekaniska är en legoleverantör som erbjuder kompletta kundanpassade produkter till kunder inom olika branscher, allt från börsnoterade företag till mindre företag.
Genom hög flexibilitet, kompetens och aktivt arbete skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunders i deras affärer.

Detta gör vi genom att i vårt:

Miljöarbete

Minimera vår miljöpåverkan genom att aktivt jobba med våra största miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Dessa är energiförbrukning och miljömedvetna medarbetare.

Kvalitetsarbete

I våra uppdrag alltid sätta kunden i centrum och vara lyhörda för våra kunders krav och Tre D Mekaniskas uppfyllelsegrad av kundkraven.

Arbetsmiljöarbete

Att i alla led sätta säkerheten i första hand, genom att jobba förebyggande med riskanalyser och följa upp våra medarbetares synpunkter såväl i den fysiska som psykosocial miljön. Detta gör vi i samråd och medverkan med arbetstagare och eventuella arbetstagar-representanter.

Tre D Mekaniska har följande ledstjärnor för att bedriva ovanstående områden på ett framgångsrikt sätt

» Följa lagar, förordningar och andra bindande krav från våra intressenter.
» Genom målstyrning mäta, analysera och ständigt förbättra vår verksamhet och våra processer.
» Att vara lyhörd för vad våra kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter anser om oss.
» Att skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening, och andra specifika åtaganden som är relevanta för organisationens förutsättningar.

Fastställd den 5 oktober 2021

Kristoffer Persson
VD, Tre D Mekaniska AB

Ladda ner våra certifikat

 

ISO 9001, ISO 14001 & ISO45001

 

 

ISO 3834-4

 

 

Signerad Företagspolicy

 

certifikat1

 

GDPR & Datasäkerhetspolicy

 

gdpr