MILJÖ & KVALITET

Företagspolicy

Tre D Mekaniska är en legoleverantör som erbjuder kompletta kundanpassade produkter till kunder inom olika branscher, allt från börsnoterade företag till mindre företag. Genom bred närvaro och aktivt arbete skapar vi effektiva lösningar som stödjer kundens affär och kärnverksamhet.

Detta gör vi genom att i vårt:

Miljöarbete

Minimera vår miljöpåverkan genom att aktivt jobba med våra största miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Dessa är energiförbrukning och miljömedvetna medarbetare.

Kvalitetsarbete

I våra uppdrag alltid sätta kunden i centrum och vara lyhörda för våra kunders krav och Tre D Mekaniskas uppfyllelsegrad av kundkraven.

Arbetsmiljöarbete

Att i alla led sätta säkerheten i första hand. Detta gör vi genom att jobba förebyggande med riskanalyser och följa upp våra medarbetares synpunkter såväl i den fysiska som psykosocial miljön.

Tre D Mekaniska har följande ledstjärnor för att bedriva ovanstående områden på ett framgångsrikt sätt

– Följa lagar och förordningar
– Genom målstyrning mäta, analysera och ständigt förbättra vår verksamhet och våra processer
– Att vara lyhörd för vad våra kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter anser om oss.

Fastställd den 4 oktober 2016

Olle Haglund
VD, Tre D Mekaniska AB

Ladda ner vårt certifikat

certifikat1

 

Signerad Företagspolicy
certifikat1

GDPR & Datasäkerhetspolicy
gdpr